برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت برق ایران با حضور میهمانان داخلی و خارجی و نشست های تخصصی مختلف در نهم آبان ماه 1401 برگزار شد.

error: Content is protected !!